Tuyển dụng kỹ thuật viên

Tuyển dụng kỹ thuật viên

Tuyển dụng kỹ thuật viên

Công ty cổ phần công nghệ in Thiên Phúc cần tuyển 02 Kỹ sư tốt nghiệp ngành tự động hóa và điều khiển Yêu cầu:  Tốt nghiệp chuyên ngành tự động hóa và điều khiển ở các...