Thợ vận hành máy gia công

Tuyển dụng Thợ vận hành máy gia công

Tuyển dụng Thợ vận hành máy gia công

Công ty cổ phần công nghệ in Thiên Phúc cần tuyển 05 thợ biết vận hành một trong các máy gia công sau: Máy cắt xén giấy, Máy gấp giấy, Máy vào bìa keo nhiệt,...